ShARed GOvernance of Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage to protect marine resources in the Adriatic Sea – ARGOS

CILJ PROJEKTA:

Promicanje i primjena zajedničkog integriranog pristupa u zaštiti morskih resursa i očuvanju kvalitete Jadranskog mora putem institucionalnih i operativnih aktivnosti koje su usmjerene na izravno i neizravno smanjenje ljudskog utjecaja na ribarstvo i akvakulturu.

AKTIVNOSTI:

  • Upravljanje projektom
  • Uspostava zajedničkog okvira za upravljanje ribarstvom i akvakulturom
  • Umrežavanje ključnih dionika uspoređivanjem i integriranjem postojećih baza podataka kako bi se poboljšala dostupnost istih za planiranje aktivnosti na lokalnoj i regionalnoj razini

Uspostava prekogranične suradnje kao okvira za provođenje aktivnosti osposobljavanja i obrazovanja usmjerenih na subjekte u ribarstvu i akvakulturi, te opremanje i uspostavu centara

STATUS I TRAJANJE:

Trajanje projekta je 33 mjeseca.

U provedbi od 01.04.2020. – 31.12.2022. godine

VRIJEDNOST PROJEKTA: 

Ukupna vrijednost projekta 5.725.155,00 EUR dok je iznos sufinanciranja iz EU fondova 4.866.381,75 EUR, odnosno 85%.

Budžet Razvojne agencije: 308.700,00 EUR

Sufinanciranje Razvojne agencije: 46.305,00 EUR

ULOGA RA: 

Razvojna agencija je PARTNER na projektu, a nositelj projekta je regija Friuli Venezia Giulia (Italija).

PROGRAM/IZVOR FINANCIRANJA:

Interreg Italija – Hrvatska – strategic project 2019.


NOVOSTI IZ PROJEKTA:


ShARed GOvernance of Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage to protect marine resources in the Adriatic Sea – ARGOS

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja