Regionalni centar kompetentnosti ARS MECHANICA

CILJ PROJEKTA 

Unaprijediti infrastrukturu Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) u (pod) sektoru strojarstva za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju u skladu s potrebama tržišta rada ove regije te uspostava suradnje sa sličnim centrima u EU

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Opremanje RCK
  • Infrastruktura RCK
  • Promicanje Horizontalnih politika Europske unije

STATUS I TRAJANJE:

U provedbi. Trajanje projekta je  54 mjeseca (od 12. travnja 2019. do 12. listopada 2023.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta 30.859.831,99 kn

ULOGA JURA ŠKŽ:

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije ima ulogu tehničke pomoći u pripremi i provedbi projekta, dok je nositelj projekta Industrijsko-obrtnička škola Šibenik

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

OPKK/Europski fond za regionalni razvoj


NOVOSTI IZ PROJEKTA:


Regionalni centar kompetentnosti ARS MECHANICA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja