Razvoj turizma na rubnim područjima Nacionalnog parka Krka

CILJ PROJEKTA: 

Projekt razvija i promiče turističku ponudu na području koje graniči s NP Krka.

 

AKTIVNOSTI: 

Glavne aktivnosti su: obnova starog mlina i uređenje pristupnog puta, uređenje i obilježavanje biciklističkih staza, uređenje staze za rekreativni turizam u kanjonu rijeke Čikole, jačanje institucionalnih kapaciteta i ljudskih potencijala u turizmu.

 

STATUS i TRAJANJE: 

Završen. (od lipnja 2014 do lipnja 2016)

 

VRIJEDNOST PROJEKTA: 

Ukupna vrijednost projekta je Vrijednost projekta je 632.133,51 €. Iznos sufinanciranja iz EU fondova je 532.382,84 €.

 

ULOGA RA: 

Nositelj je grad Drniš, dok je Razvojna agencija partner na projektu.

 

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA: 

IPA IIIC

Razvoj turizma na rubnim područjima Nacionalnog parka Krka

 

Copyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja