Uspostavljanje i testiranje integriranih intervencija usmjerenih na podršku ljudima u najranjivijim situacijama

Status: Otvoren od 25. lipnja 2020. godine

Prihvatljivost prijavitelja:

Sljedeći subjekti mogu biti prijavitelji u sklopu ovog Poziva:

  • Pravne osobe koje su registrirane u sljedećim zemljama: EU države članice, Island, Norveška, Lihtenštajn, Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska;
  • Tijelo javne vlasti ili agencija koja je izričito pismeno ovlaštena od strane nadležnog tijela i odgovorna za provedbu aktivnosti;
  • Neprofitne organizacije;
  • Istraživački centri, instituti, visokoškolske ustanove;
  • Organizacije civilnog društva;
  • Organizacije socijalnih partnera na Europskoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini.

Rok za prijavu na natječaj: do 15. listopada 2020. godine.

Vrijednost potpore: Ukupni budžet unutar ovog Poziva iznosi 10.000.000€. Europska komisija očekuje sufinancirati oko 8 projektnih prijedloga.

Postotak EU sufinanciranja ne može biti veći od 80% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Kratki opis natječaja: Pozivom će se podržati inovativne i eksperimentalne projekte na lokalnoj/regionalnoj razini čiji su ciljevi uspostavljanje sveobuhvatnih strategija, mehanizama i usluga koje osiguravaju holistički pristup za podršku građanima u najranjivijim situacijama.

Očekuje se da će projekti biti usmjereni ka aktivnom uključivanju građana što se odražava u načelu 14 Europskog stupa za socijalna prava. Europskim stupom za socijalna prava utvrđuju se ključna načela i prava o minimalnom dohotku i osigurava ostvarenje triju ciljeva, poput kombinacije adekvatne potpore, učinkovitog pristupa tržištu rada i pristup robama i uslugama na integriran način.

Više informacija o natječaju možete pronaći na linku:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 25.06.2020, 13:06h
  •   TRAJANJE: 15.10.2020, 13:06h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja