Umjetnost i kultura online

Status: Otvoren od 18. svibnja 2020. godine

Prihvatljivost prijavitelja i partnera: Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti). 

Prihvatljivi partneri su:

  • organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga);
  • javna ustanova u kulturi i
  • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijave na natječaj: Rok za prijavu na natječaj je do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava. 

Vrijednost potpore: Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 25.000.000 HRK.

Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85% predstavlja sredstva Europske unije, a 15% predstavlja sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.  

Kratki opis natječaja:

Poziv "Umjetnost i kultura online" nastoji pripadnicima ranjivih skupina - mlađima od 25 godina i starijima od 54 godine - osigurati digitalno iskustvo kulturnih i umjetničkih sadržaja te poticati njihovo sudjelovanje u umjetničkim i kulturnim aktivnostima djelujući tako u smjeru unaprjeđenja njihovih kreativnih vještina i znanja, povećanju društvenih interakcija i smanjenju osjećaja izoliranosti te ukupnom poboljšanju kvalitete života. 

Više informacija o natječaju možete pronaći na linku:

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/umjetnost-i-kultura-online/    

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 18.05.2020, 10:35h
  •   TRAJANJE: 31.12.2020, 10:35h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja