Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

Puni naziv: Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

Status: otvoren od 

Prijavitelji: osnivači dječjih vrtića i/ili osnivači osnovnoškolskih odgojno-obrazovnih ustanova:

 • Republika Hrvatska
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • vjerske zajednice
 • druge pravne i fizičke osobe

Rok za prijave na natječaj: U sklopu ovog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, postupak prijave odvijat će se kroz dvije faze. 

 • Prva faza - namijenjena je dostavi dokumentacije za prijavu djece u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima za koje je predviđeno sudjelovanje u projektu,  a na temelju koje će se provjeriti pripadnost ciljnoj skupini u suradnji s relevantnim institucijama. 

Krajnji rok za prijavu djece (1. faza): 8. veljače 2021. godine.

 • Druga faza – namijenjena je podnošenju projektnoga prijedloga (Prijavnog obrasca A i obveznih priloga)

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga (2. faza): 22. ožujka 2021. godine

Vrijednost potpore: Pojedini projektni prijedlog može imati najmanju ukupnu vrijednost od 400.000,00 HRK. 

Ukupne vrijednosti za pojedini projektni prijedlog određeni su prema županiji u kojoj se nalazi prijavitelj, a prema projekciji broja djece u socioekonomski  nepovoljnoj situaciji na tom području i uzevši u obzir godišnji iznos za sudjelovanje u predškolskom odgoju i obrazovanju.

Sufinanciranje projekta u sklopu ovog Poziva od strane prijavitelja i/ili partnera je obvezno,  a stope sufinanciranja određene su sukladno stopama rizika od siromaštva županija u kojoj se nalazi prijavitelj.

Za Šibensko-kninsku županiju minimalna stopa sufinanciranja iznosi 20%. 

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Element 1: Uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljne skupine 
  • aktivnosti se odnose na provedbu i subvencioniranje cjelodnevnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za pripadnike ciljne skupine i uključuju rad s djecom u programu i osiguravanje materijalnih uvjeta boravka (prehrana, održavanje prostorija, nabavu namještaja i opreme te sitnog materijala).
 • Element 2: Promidžba i vidljivost
  • aktivnosti se odnose na izradu promotivnih materijala (plakat, brošure, letci i sl.), organizaciju informativnih događaja, izradu internetske stranice projekta i diseminaciju informacija o projektu putem drugih medijskih kanala (tisak, radio, televizija).                                        
 • Element 3: Upravljanje projektom i administracija
  • aktivnosti se odnose na upravljanje projektom i izvještavanje.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

 •   AKTIVNA OBAVIJEST
 •   OBJAVLJENO: 08.01.2021, 16:29h
 •   TRAJANJE: 21.03.2021, 16:29h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja