Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1

Status: otvoren: od 23.01.2018. 

Prijavitelji: Neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, ustanove socijalne skrbi

Rok za prijave na natječaj: od 23.01.2018. do 18.04.2018.

Vrijednost potpore: Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 110.150.000,00 kn. Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje. 

Kratki opis natječaja: Opći cilj Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Specifični ciljevi Poziva:

1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici;

2. Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici;

3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga. 

Više na linku: Strukturni fondovi

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 23.01.2018, 10:51h
  •   TRAJANJE: 18.04.2018, 10:51h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja