Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Status: otvoren od 8.6.2017. 

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Vrijednost potpore: 1.875.000,00 - 30.000.000,00 kn

Rok za prijavu: 31.12.2018.

Kratki opis natječaja: Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Saniranje lokacija onečišćenih otpadom je jedan od ciljeva gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. i određeno je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 03/17).

Dokumentacija:

Dokumentacija Poziva za dostavu projektnih prijedloga za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Učestala pitanja i odgovori: Prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja, a najkasnije 14 (četrnaest) kalendarski dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Nadležno tijelo dužno je odgovarati na pitanja, a odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. U slučaju privremene obustave Poziva, nadležno tijelo ograničit će mogućnost postavljanja pitanja do njegovog ponovnog pokretanja.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem e-pošte na sljedeću adresu e-pošte: goran.vrabec@mzoip.hr.

U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivosti prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

Izvor: Strukturni fondovi

 

01.02.2018. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je danas u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada, objavljena Prva izmjena Poziva kojom je snižen najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iz Kohezijskog fonda pojedinačnog projektnog prijedloga.

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 08.06.2017, 12:14h
  •   TRAJANJE: 31.12.2018, 12:14h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2018   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja