Status: u pripremi.
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Srednje škole, Ustanove

Indikativni datum objave natječaja:listopad 2015.

Stopa sufinanciranja:od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna.

Kratki opis natječaja:Kroz projekte će se poticati bolja socijalna uključenost mladih u RH, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima.