Status: otvoren od 23. svibnja 2017.

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ustanove

Rok za prijavu na natječaj: 24. srpnja 2017.

Stopa sufinanciranja:od 100.000,00 do 600.000,00 kuna.

Kratki opis natječaja:Kroz projekte će se poticati socijalno uključivanje i unapređenje kvalitete života umirovljenih osoba, stariji, te nezaposlenih osoba preko 54 godina starosti kroz sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima.   

Sva natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama:

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/umjetnost-i-kultura-54/

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1410