"Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge"

Status: Otvoren od 12. ožujka 2020. godine

Prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • udruge koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću;
 • udruge osoba s invaliditetom;
 • udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom. 

Rok za prijave na natječaj: Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je do 15. travnja 2020. godine. 

Vrijednost potpore:

Ukupno planirana vrijednost Poziva za prvu godinu provedbe je 33.370.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem Poziva može prijaviti za provedbu prve godine programa je 150.000 kn. 

Najveći iznos financijskih sredstava koji se putem Poziva može prijaviti za provedbu prve godine programa je 400.000 kn. 

Okvirni broj programa koji se planira financirati: 150-200 programa.

Udruga može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa. 

Kratki opis natječaja:

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe u sljedećim prioritetima:

 1. Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika;
 2. Podrška procesima transformacije institucija i deinstitucionalizacije u zajednici.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ovim Pozivom želi potaknuti sljedeće:

 • razvoj mreže dostupnih socijalnih usluga, deinstitucionalizaciju i transformaciju domova socijalne skrbi pružatelja socijalnih usluga i promicanje izvaninstitucijskih oblika skrbi u zajednici
 • razvoj usluga koje direktno pridonose prevladavanju jazova u postojećoj mreži usluga, proširenju postojeće mreže usluga u lokalnoj zajednici za određenu korisničku skupinu i koje potiču što veću samostalnost i neovisno življenje posebice ranjivih skupina korisnika;
 • veću dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja, brdsko-planinskih područja i otoka;
 • povećanje kvalitete usluga;
 • poticanje uključivanja udruga kao najbrojnijih organizacija civilnog društva pružatelja socijalnih usluga;
 • razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova socijalne skrbi, udruga, i različitih sustava (odgoj i obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje), kako bi zajedničkim naporima uspješnije rješavali potrebe korisnika na području županija na kojima djeluju, te definirali prioritete za daljnji razvoj usluga.

Više informacija o natječaju možete pronaći na linku:https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2020-godini-12507/12631

 •   AKTIVNA OBAVIJEST
 •   OBJAVLJENO: 12.03.2020, 14:00h
 •   TRAJANJE: 15.04.2020, 14:00h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja