Status: otvoren od 15. studenog 2021.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva

•             Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela;

•             Privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;

•             Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje tri financijska partnera iz tri zemlje EU-a, od kojih dva moraju imati sjedište u programskom području.                                                                                                                                                                                                                                           

Prihvatljive aktivnosti: Aktivnost u skladu sa sva 4 tematska prioriteta Programa:

•             Prioritetna os 1 - Suradnjom za pametniju Središnju Europu;

•             Prioritetna os 2 - Suradnjom za zeleniju Središnju Europu;

•             Prioritetna os 3 - Suradnjom za povezaniju Središnju Europu;

•             Prioritetna os 4 - Suradnjom za poboljšano upravljanje Središnjom Europom.

Iznos i udio potpore: Ukupna vrijednost Poziva 72 mil. EUR uz udio potpore od 80%:

•             Prioritetna os 1 - Suradnjom za pametniju Središnju Europu – 22 milijuna eura iz EFRR-a;

•             Prioritetna os 2 - Suradnjom za zeleniju Središnju Europu – 36 milijuna eura iz EFRR-a;

•             Prioritetna os 3 - Suradnjom za povezaniju Središnju Europu - 7 milijuna eura iz EFRR-a;

•             Prioritetna os 4 - Suradnjom za poboljšano upravljanje Središnjom Europom – 7 milijuna eura iz EFRR-a.

Rok za prijavu projektnog prijedloga: Poziv je otvoren od 15. studenog 2021. do 23. veljače 2022. godine do 18:00 CET.

Poveznica na natječaj