POZIV za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu

Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da prijave projekte koji pridonose podizanju kvalitete života mladih.

Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih

P.4.  Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Lokalni i regionalni programi za mlade

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano je 8.200.000,00 kuna (slovima: osammilijunadvjestotisućakuna).

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je od 30.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna, ovisno o prioritetnom području Poziva.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 3 do 12 mjeseci.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 30. kolovoza 2019. godine.

 

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 31.07.2019, 14:58h
  •   TRAJANJE: 30.08.2019, 14:58h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja