Status: otvoren od 29.09.2022.

Prihvatljivi prijavitelji: prihvatljivi projektni partneri uključuju:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela;
 • Privatne institucije (profitne i neprofitne);
 • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno 3 financijska partnera iz minimalno 3 zemlje programskog područja. Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija RH.

Prihvatljive aktivnosti: cilj prvog poziva je na početku programske perspektive ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih dionika. U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 4 tematska prioriteta:

 • Prioritetna os 1 – Pametnija dunavska regija – 18,5 milijuna eura EU sredstava
  • Cilj 1.1 Jačanje inovacija i prijenosa tehnologije u dunavskoj regiji
  • Cilj 1.2 Razvijanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo
 • Prioritetna os 2 – Zelenija dunavska regija – 35 milijuna eura EU sredstava
  • Cilj 2.1 Promicanje obnovljive energije
  • Cilj 2.2  Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja katastrofama
  • Cilj 2.3 Poboljšanje kvalitete vode
  • Cilj 2.4 Zaštita i očuvanje biološke raznolikosti u ekološkim koridorima i ekoregijama
 • Prioritetna os 3 – Uključivija dunavska regija - 26 milijuna eura EU sredstava
  • Cilj 3.1 Dostupno, uključivo i učinkovito tržište rada
  • Cilj 3.2 Dostupne i uključive kvalitetne usluge u obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju
  • Cilj 3.3 Društveno-ekonomski razvoj kroz baštinu, kulturu i turizam
 • Prioritetna os 4 – Bolje upravljana dunavska regija – 13 milijuna eura EU sredstava
  • Cilj 4.2 Povećani institucionalni kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje

Iznos potpore: vrijednost poziva iznosi oko 92 milijuna eura EU sredstava uz stopu sufinanciranja od 80% i maksimalno trajanje projekata od 30 mjeseci.

Poziv je organiziran u dva koraka gdje se:

 • u „Prvom koraku“ od prijavitelja traži dostava Iskaza interesa u kojem se ocrtava intervencijska logika projektnog prijedloga i njegova strateška važnost dok se
 • u „Drugom koraku“ se najbolji projektni prijedlozi iz prve faze pozivaju na podnošenje pune projektne prijave koja sadržava detaljnije informacije o projektu i čini osnovu za konačni odabir projekata za financiranje.

Poziv na dostavu Iskaza interesa otvoren je do 21. studenoga 2022. dok se poziv na podnošenje pune projektne prijave očekuje u proljeće 2023. godine.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.