POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

OBAVIJEST (31. siječnja 2020.) Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizilaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”, referentne oznake: KK.01.2.1.02. Izmjene se odnose na usklađivanje s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 6/20) te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

U okviru 1. Izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

Upute za prijavitelje

Obrazac 2. Izjava prijavitelja

Obrazac 3. Izjava partnera

Obrazac 9. Izjava o korištenim potporama

Prilog 1. Opći uvjeti ugovora

Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Prilog 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

Prilog 8. Upute za popunjavanje prijavnog obrasca

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja-faza-ii/

 

--------------------

 

VAŽNO 24.01.2020 – OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZAPRIMANJA!

Slijedom izmjena Poziva rok za početak podnošenja projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK 01.2.1.02) pomiče se na 14.02.2020. godine. Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 14. veljače 2020. godine od 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

 Izmjene dokumentacije biti će objavljene u najkraćem mogućem roku sukladno nacionalnim pravilima.

 

-------------------------

 

Predmet Poziva: Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz:

a) potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084;

b) regionalne potpore za ulaganje temeljem članka 14. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084.

Svrha (cilj) Poziva: Razvoj novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih tematskih i pod-tematskih prioritetnih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Ukupna raspoloživa sredstva: 770.000.000  kn

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos): 1.000.000-30.000.000 kn

Predviđeni intenzitet potpore:  do max.85 %

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu

 

Prihvatljive aktivnosti:

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

  • industrijsko istraživanje,
  • eksperimentalni razvoj,
  •   studije izvedivosti.

2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja. Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja navedenim pod rednim brojem 1.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 11.12.2019, 14:58h
  •   TRAJANJE: 29.07.2020, 14:58h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja