Cilj poziva je olakšati i poboljšati pristup europskoj kulturi i kreativnim djelima te promicati inovativnost i kreativnost, a predloženi projekti mogu pokrivati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora, a mogu biti i interdisciplinarni. Kroz ovaj poziv podržat će se projektni prijedlozi koji će posebnu posvetiti pozornost inkluziji, raznolikosti, rodnoj ravnopravnosti i borbi za okoliš i protiv klimatskih promjena.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.

Projektne aktivnosti: Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim (ili najviše dvama) od navedenih prioriteta:

 • Publika;
 • Socijalna inkluzija;
 • Održivost;
 • Digitalni pristup;
 • Međunarodna dimenzija;
 • Sektorski prioritet.

Iznos potpore:

 • osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 60.076.809, a predviđa se sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga;
 • natječajne kategorije:
 • COOP-1 mali projekti suradnje - minimalno 3 partnera / 3 različite države - EU potpora: EUR 200.000 – 80% ukupnog budžeta;
 • COOP-2 srednji projekti suradnje - minimalno 5 partnera / 5 različitih država - EU potpora: EUR 1.000.000 – 70% ukupnog budžeta;
 • COOP-3 veliki projekti suradnje - minimalno 10 partnera / 10 različitih država - EU potpora: EUR 2.000.000 – 60% ukupnog budžeta.

Rok za prijavu: Krajnji rok za podnošenje prijava je 23. veljače 2023. godine u 17:00 CET.

Više informacija o pozivu možete pronaći na poveznici.

Na poziv se možete prijaviti preko Funding & Tenders portala.