Poziv na akreditaciju - EACEA/03/2020

Status: Otvoren od 18. veljače 2020. godine

Prijavitelji:

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su ustanove visokog obrazovanja osnovane u jednoj od sljedećih zemalja:

  • države članice Europske unije;
  • treće zemlje pridružene Programu pod uvjetima utvrđenima u pravnoj osnovi. 

Rok za prijave na poziv: Rok za prijavu na poziv je do 21. travnja 2020. godine.

Vrijednost potpore: n/p

Kratki opis poziva:

Poveljom Erasmus za visoko obrazovanje (Povelja) pruža se opći kvalitativni okvir za aktivnosti europske i međunarodne suradnje koje ustanova za visoko obrazovanje provodi kada sudjeluje u Programu. Dodjela Povelje Erasmus za visoko obrazovanje preduvjet je za sve ustanove visokog obrazovanja koje se žele prijaviti i sudjelovati u mobilnosti u svrhu učenja, mobilnosti među organizacijama i ustanovama i/ili koje žele poduprijeti projekte razvoja politika u okviru Programa 2021.-2027. Povelja se dodjeljuje za cijelo vrijeme trajanja programa. Provedbu povelje nadzirati će nacionalne agencije za Program Erasmus+. 

Više informacija možete pronaći na linku:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eche-fp-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

 

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 18.02.2020, 10:47h
  •   TRAJANJE: 21.04.2020, 10:47h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja