Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama – prvi poziv

Status: otvoren od 15.10.2020.

Prijavitelji: Poduzetnici registrirani za obavljanje sljedećih djelatnosti: industrija željeza i čelika, industrija obojenih metala, kemijska industrija, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvo, tekstilna industrija, kožno-prerađivačka i odjevna industrija, industrija papira i tiskarstvo, strojarstvo i ostale metalne industrije i industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhanska industrija

Indikativna vrijednost potpore: od 500.000,00 - 20.000.000,00 kn

Indikativni intenzitet potpore: 40-60%

Rok za prijave nanatječaj: 08.02.2021., do 12:00sati

Kratki opis natječaja: Cilj ovog poziva je ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama (omogućujući jednake količine rezultata (proizvodnje) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektoru proizvodnih industrija.
Prihvatljive aktivnosti su: razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u industrijskoj proizvodnji, uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija; provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u industrijskoj proizvodnji, uključujući a) tkz. „meke mjere“ kao što su – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije i b) infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata; aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.

Poveznica na natječaj

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 15.10.2020, 10:19h
  •   TRAJANJE: 08.02.2021, 12:00h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja