Puni naziv: Natječaj za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« – provedba tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« PRR-06.03.01.00.0-

Status: otvoren od 12. listopada 2021. godine. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati

Prijavitelji: mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR

Rok za prijave na natječaj: do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

Vrijednost potpore: Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 112.500.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore je 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI), a visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Prihvatljive aktivnosti: Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Poveznica na natječaj