Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Status:  otvoren od 18.07.2016. do 31.12..2020.

Prijavitelji: U okviru ovog Poziva planira se provedba operacija 9a2.1 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama koja uključuje aktivnosti navedene u točki 2.7 Uputa, a koje će se provoditi u dvije grupe korisnika:

1. Ministarstvo zdravlja u grupi 1 i 28 kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u grupi 2.

2. Navedeni korisnici grupe 2 prihvatljivih korisnika određeni su Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020. i Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u republici hrvatskoj 2015. – 2016., a navedeni su u Odluci ministra zdravlja od 4. srpnja 2016. godine (KLASA:910-04/15-04/77, URBROJ: 534-09-2/1-16-05).

Rok za prijave na natječaj: 31.12..2020.

Vrijednost potpore: Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj Poziv iznose 725.480.000,00 HRK.

Kratki opis natječaja: Svrha ovog Poziva je povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine. Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: DBDK@mrrfeu.hr.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovarati će isključivo na pitanja pristigla od prihvatljivih prijavitelja.

 

Cjelokupna natječajna dokumentacija je dostavljena prihvatljivim prijaviteljima.

Dokumentacija:

9a2.1_Sazetak_Poziva.pdf

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 18.07.2016, 09:25h
  •   TRAJANJE: 31.12.2020, 09:25h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja