Status:  otvoren od 6. studenog 2015.

Prijavitelji: bolnice navedene u okviru Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014.-2016.

Rok za prijave na natječaj: od 6. studenog 2015. do iskorištenja raspoloživih sredstava

Vrijednost potpore: od 500.000,00 - 100.000.000,00 HRK

Kratki opis natječaja: Povećanje isplativosti, učinkovitosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, poboljšanje pristupa dnevnim bolnicama/jednodnevnim kirurgijama u hrvatskim bolnicama uključenima u Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014.-2016., te veću isplativost i održivost zdravstvenog sustava smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom za najmanje 10 %.    

Više na linku 

 

OBAVIJEST!!!

Otkazivanje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije"

Ministarstvo zdravlja, s danom 15. ožujka 2016., otkazalo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Ulaganje u dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije“, stoga podnošenje projektnih prijedloga na predmetni Poziv više nije moguće.

Razlog ove odluke leži u činjenici da je utvrđena potreba za značajnim izmjenama i/ili dopunama Poziva koje bitno mijenjaju uvjete za prijavitelje te onemogućuju poštivanje načela jednakog postupanja tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Za sve projektne prijedloge koji su predani do otkazivanja ovog Poziva i uzeti u razmatranje od strane Odbora za odabir projekata, zaustavljen je  postupak dodjele te se dokumentacija vraća prijaviteljima.
Svi projektni prijedlozi koji se predaju preporučenom poštom ili osobnom dostavom od dana otkazivanja ovog Poziva, neće biti niti zaprimljeni niti uzeti u razmatranje te će se neotvoreni vratitiprijavitelju/ima.

Po ispunjenju sadržajnih i postupovnih pretpostavki temeljem kojih će se stvoriti osnova za jednako postupanje prema svim potencijalnim prijaviteljima, Ministarstvo zdravlja će kao nadležno tijelo obavijestiti potencijalne prijavitelje o ponovnom otvaranju ovog Poziva „Ulaganje u dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije“, koji će biti namijenjen većem broju bolnica.

Više na linku