Status: otvoren od 14.06.2017.
Rok za prijavu: 21.07.2017.
Prijavitelji: osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/2017).
Partneri: Partnerstvo na projektu je obavezno. Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu sa redovitim/posebnim osnovnoškolskim/ srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u projektu. Uz već navedeno partneri mogu biti i drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja i regionalne i lokalne razvojne agencije.
Vrijednost potpore:

1. do 8.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev gradova i županija navedenih u točki 2. i 3.
2. do 10.000.000,00 kn za Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, Međimursku i Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku, Varaždinsku, Vukovarsko-srijemsku županiju te za gradove Osijek, Rijeka, Split, Velika Gorica kao osnivače osnovnih i srednjih škola
3. do 20.000.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola

Sufinanciranje projekata u sklopu ovog Poziva od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) kako slijedi:
– 5% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH
– 8% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 75 i 100% prosjeka RH
– 15% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 100 i 125% prosjeka RH
– 20% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH

Kratki opis natječaja: Prihvatljive projektne aktivnosti grupirane su u jedan element - Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika.

Prihvatljive aktivnosti na razini elementa:
– provedbe postupka selekcije kandidata za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike učenicima s teškoćama u razvoju;
– provedba programa uvođenja u rad pomoćnika u nastavi;
– rad pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika;
– aktivnosti povezane s upravljanjem i provedbom projekta;
– aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivošću.

 

Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku