Operativne potpore za 2021. godinu europskim mrežama koje su potpisale Okvirni sporazum o partnerstvu za razdoblje 2018. - 2021. godine i bile aktivne na području prava osoba s invaliditetom

Status: Otvoren od 14. svibnja 2020. godine

Prihvatljivost prijavitelja i partnera: Projektne prijedloge mogu podnijeti samo organizacije koje su s Europskom komisijom potpisale Okvirni sporazum o partnerstvu u sklopu Poziva na dostavu ponuda 2017. godine kojim je uspostavljen četverogodišnji Okvirni sporazum o partnerstvu za razdoblje 2018.-2021. godine.

Rok za prijave na natječaj:  Rok za prijavu na natječaj je do 24. kolovoza 2020. godine.

Vrijednost potpore: Ukupni proračun namijenjen za sufinanciranje projekata iz EU izvora u sklopu ovog Poziva iznosi 3,1 milijuna EUR.

Prema ovom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, bespovratna EU sredstva ne smiju prelaziti 80% ukupnih prihvatljivih troškova aktivnosti.

Kratki opis natječaja:

Ovaj poziv na podnošenje projektnih prijedloga ima za cilj pružiti operativnu potporu za 2021. godinu svim europskim mrežama koje su potpisale Okvirne sporazume o partnerstvu 2018. - 2021. s Europskom komisijom. 

Četverogodišnjim Okvirnim sporazumima o partnerstvu uspostavljena je suradnja između Europske komisije i europskih mreža čija je primarna djelatnost promoviranje i zaštita prava osoba s invaliditetom. Okvirni sporazumi o partnerstvu potpisani su 2017. godine u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga VP / 2017/014.

Operativna potpora ojačati će kapacitete europskih mreža za aktivno pridonošenje razvoju i provedbi svih relevantnih politika.

Više informacija o natječaju možete pronaći na linku: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=600&furtherCalls=yes  

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 14.05.2020, 13:44h
  •   TRAJANJE: 24.08.2020, 13:44h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja