Status: otvoren od 15. lipnja 20222.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva:

  • Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/2020),
  • udruge šumoposjednika i
  • jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti: prihvatljive su aktivnosti i troškovi koji su u skladu su s Listom prihvatljivih aktivnosti i troškova iz Priloga 3 Natječaja.

Iznos i udio potpore: ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 60.000.000,00 kuna. Visina potpore po projektu iznosi od 10.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti s intenzitetom javne potpore od 100%.

Rok za prijavu projektnog prijedloga: prijave se podnose od 20. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 06. listopada 2022. godine do 12:00 sati.

Upute  za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.