Prihvatljivi prijavitelji:

  • udruga iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu a koja ispunjava uvjete Natječaja.

Prihvatljivi partneri:

  • udruge - članice Hrvatskog plivačkog saveza,
  • udruge - članice Hrvatskog paraplivačkog saveza,
  • ostale udruge iz sustava sporta,
  • ustanove iz sustava sporta,
  • odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole).

Prihvatljive aktivnosti:

  • provedba sportskog programa obuke neplivača.

Iznos potpore:

Ukupna vrijednost Natječaja iznosi 2.856.873,00 kn, najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna. Ministarstvo turizma i sporta sufinancirati će programe najviše do 80% opravdanih troškova cjelokupne vrijednosti prijavljenog programa.

Rok za prijavu projektnog prijedloga je do 5. veljače 2022. godine.

Poveznica na natječaj