Puni naziv: Natječaj za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete iz natječaja.

Prihvatljiv trošak: trošak premije osiguranja za policu osiguranja koja ispunjava uvjete natječaja.

Iznos potpore: Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 200.000.000,00 HRK od čega 150.000.000,00 HRK za biljnu proizvodnju i 50.000.000,00 HRK za stočarsku proizvodnju. Intenzitet javne potpore je do 70 % prihvatljive premije osiguranja, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju i 40.000 € za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju

Rok za prijavu projektnog prijedloga je od 16:00 sati 25. srpnja 2022. godine do 16:00 sati 31. prosinca 2022. godine.

Poveznica na natječaj