Natječaj za provedbu operacije 7.1.1. .” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”

Status: otvoren od 27. ožujka 2017. 

Prijavitelji: Općine i gradovi do 10.000 stanovnika

Rok za prijave na natječaj: od 01. lipnja 2017. do 13. listopada 2017.

Vrijednost potpore: Najviša vrijednost potpore je od 5.000 do 70.000 EUR-a, do 100% ukupno prihvatljivih troškova

Kratki opis natječaja: Predmet ovog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava za izradu ili izmjenu i dopunu prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada.

 

2. IZMJENA NATJEČAJA!

Na temelju članka 26. stavak 1. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 71/2016, 15/2017, 17/2017 i 27/2017), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

II. IZMJENE NATJEČAJA

za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« (u daljnjem tekstu: Natječaj) dana 27. ožujka 2017. godine te je objavila I. Izmjene Natječaja za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« dana 18. svibnja 2017. godine na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.appprr.hr), Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr).

1. U točki 7. Natječaja stavci 1. i 2. mijenjaju se i sada glase:

„(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 01. lipnja 2017. do 13. listopada 2017.

(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 01. lipnja 2017. i traje do 13. listopada 2017.“

2. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

 

Više na linku

 

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 27.03.2017, 09:52h
  •   TRAJANJE: 13.10.2017, 09:52h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2018   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja