Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ - Operativni program za pomorstvo i ribarstvo

Status: otvoren od 31. siječnja 2018.

Prijavitelji: lučka uprava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ovlaštenici koncesije za upravljanje lučkim područjem.

Rok za prijave na natječaj: od 31. siječnja 2018. do 01. travnja 2018.

Vrijednost potpore: Najviši iznos potpore na temelju ovoga natječaja po jednoj ribarskoj luci iznosi 5.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, a po jednom iskrcajnom mjestu 500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije. U slučaju kada je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, primjenjuju se odredbe članka 95. stavka 2. Uredbe (EU) br. 508/2014 i iznos javne potpore od 100% prihvatljivih troškova operacije.

Kratki opis natječaja: Predmet ovoga natječaja su ulaganja u ribarske luke i iskrcajna mjesta. Potporom nije obuhvaćena izgradnja novih luka i novih iskrcajnih mjesta.

Više na linku

 

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 31.01.2018, 10:16h
  •   TRAJANJE: 01.04.2018, 10:16h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2019   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja