Status: otvoren od 13. siječnja 2021.

Prihvatljivi korisnici: Korisnici potpore mogu biti gospodarski subjekti u ribarstvu ili zajednički korisnici koji podrazumijevaju organizaciju/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajedničku operaciju.

Prihvatljive aktivnosti:

  1. nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište,
  2. promicanje kvalitete i dodane vrijednosti,
  3. doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu,
  4. doprinošenje sljedivosti i razvoj oznaka zaštite okoliša,
  5. provođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Iznos potpore: Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga Natječaja iznosi 5.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije.

Rok za prijavu projektnog prijedloga: do 28. veljače 2022. godine.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.