Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Status: otvoren od 23.12.2020.

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave i vrtići
 
Rok za prijave: Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 18.1.2021. godine u 9:00 sati, a traje do 31.03.2021. godine. 
 
Vrijednost potpore: od 500.000,00 do 6.000.000,00 kn. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova.
 
Prihvatljive aktivnosti:
 • Element 1: Upravljanje projektom i administracija U okviru ovog elementa moći će se financirati:
  • upravljanje projektom, administracija
  • ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom.
 • Element 2: Osiguravanje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja U okviru ovog elementa mogu se provoditi sljedeće aktivnosti: 
  • 2.1. pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića

Produljeno radno vrijeme vrtića podrazumijeva nastavak odgojno-obrazovnog rada nakon završetka redovnog radnog vremena vrtića u minimalnom trajanju od 2 sata. Korisnik je u provedbi u svrhu provjere redovnog radnog vremena vrtića dužan dostaviti Godišnji plan i program za svaku pedagošku godinu u kojoj se provode projektne aktivnosti i Odluku od produljenom radnom vremenu vrtića s jasno naznačenim redovnim radnim vremenom vrtića te produljenim radnim vremenom vrtića za koje se financiraju troškovi u sklopu ovog Poziva. 

 • 2.2. razvoj posebnih programa101
 • 2.3. jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) i stručnih radnika (logopeda) u predškolskim ustanovama s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija odgojitelja/ica, poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, kreativnost kao razvojnu kategoriju, zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja, stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja za djecu, podršku roditeljstvu, inkluzivan odgoj djeteta (rana intervencija i razvoj inkluzije), rad s darovitom djecom i dr., zatim specijalizirane edukacije (disleksija, disgrafija, dislalija, primjena terapeutske igre i dr.), te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani
 • Element 3: Promidžba i vidljivost  U okviru ovog elementa moći će se financirati:
  • 3.1. organizacija promotivnih aktivnosti u cilju promocije projekta;
  • 3.2. organizacija informativnih događanja u cilju promocije projekta;
  • 3.3. priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala u cilju promocije projekta;
  • 3.4. diseminacija informacija o projektu putem medija (tisak, radio, televizija, internet);
  • 3.5. uspostava i održavanje internetskih stranica i dr.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici. 

 •   AKTIVNA OBAVIJEST
 •   OBJAVLJENO: 23.12.2020, 12:04h
 •   TRAJANJE: 31.03.2021, 12:04h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja