Puni naziv poziva:  LIFE 2020 poziv za prijavu NGO-a (nevladine organizacije) za novčana sredstva radi ostvarenja ciljeva Europskog zelenog plana (NGO4GD)

Status: Poziv je otvoren od 21. prosinca 2020. godine.

Prijavitelji: NGO organizacije iz EU koje se bave okolišnim i klimatskim pitanjima.

Rok za prijavu: Krajnji rok prijave je 31. ožujka 2021. do 17:00 h.

Prihvatljive aktivnosti:

Ovim pozivom financirat će se aktivnosti koje su tipične za nevladine organizacije, bilo operativne ili zagovaračke, a koje doprinose jačanju znanja i osnaživanju civilnog društva za inkluzivnu provedbu Europskog zelenog plana na nacionalnoj i / ili pod- nacionalnoj razini.
To obično može uključivati informativne kampanje; sudjelovanje u javnim konzultacijama; jačanje suradnje s drugim organizacijama; razrada stavova, konferencija, seminara; edukacije i aktivnosti osposobljavanja; akcije podizanja i širenja svijesti; akcije čiji je cilj stvaranje i poboljšanje umreženosti te razmjena dobrih praksi; studije, analize, aktivnosti mapiranja, konkretne provedbene akcije, mobilizacija i podrška volontera itd.

Vrijednost potpore: Ukupna vrijednost sredstava za sufinanciranje projekata je 12 milijuna eura.

Skrećemo pažnju i na virtualni info sastanak koji je na rasporedu 12. siječnja 2021. u 10:00 h i na kojeg se NGO organizacije mogu prijaviti putem linka: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NGOsInfoDay.

Prijave projekata idu isključivo putem e-maila: EASME-LIFE-2020-NGO4GD@ec.europa.eu.

 

Više informacija o pozivu te svu potrebnu prijavnu dokumentaciju, kao i smjernice za prijavu projekta možete pronaći na poveznici.

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 21.12.2020, 14:06h
  •   TRAJANJE: 31.03.2021, 14:06h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja