Javni pozivi za iskaz interesa osnivača školskih ustanova i dobavljača za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2021./2022.

JAVNI POZIV - OSNIVAČI ŠKOLSKIH USTANOVA:

Predmet Javnog Poziva: iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi za sufinanciranje prihvatljivih troškova za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene školi i raspodijeljene djeci u osnovnim i srednjim školama u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom školske godine 2021/2022.

Prihvatljivi prijavitelji: osnivači školskih ustanova:

  • Republika Hrvatska
  • jedinice lokalne samouprave
  • jedinice područne (regionalne) samouprave
  • druge pravne ili fizičke osobe upisane u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Iznos potpore: Iznos prava na potporu izračunava na osnovi broja učenika evidentiranih u e-Matici na dan 30. rujna 2021. godine.

Rok za prijavu: 25. rujna 2021. godine

 

JAVNI POZIV - DOBAVLJAČI:

Predmet Javnog Poziva: iskaz interesa dobavljača za isporuku prihvatljivih proizvoda - voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda školama koje sudjeluju u Školskoj shemi sukladno Tablici 1. Lista prihvatljivih proizvoda, navedenoj u Poglavlju Kriteriji za odabir proizvoda koji se distribuiraju u okviru Školske sheme Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje distribuiraju i/ili isporučuju voće i povrće i/ili mlijeko i mliječnih proizvode školama koje sudjeluju u provedbi Školske sheme.

Rok za prijavu: Javni poziv ostaje otvoren tijekom cijele školske godine 2021/2022 od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

Poveznica na natječaj

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 26.08.2021, 11:37h
  •   TRAJANJE: 25.09.2021, 11:37h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja