Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini.

Status: otvoren od 20. veljače 2019.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17). Podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje prihvatljivih projekata.

Vrijednost potpore: Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za prijavu na natječaj: Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave poziva odnosno do 20. ožujka 2019. godine

Kratki opis natječaja: Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
  • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.


Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.


Za eventualna pitanja i dodatne informacije, obratite se Ministarstvu na adresu e-pošte: sufinanciranje@mgipu.hr ili na telefon: 01/3782-147.

Dodatne informacije o pozivu i dokumentaciju potrebnu za prijavu možete pronaći na LINKU

 

 

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 20.02.2019, 09:42h
  •   TRAJANJE: 20.03.2019, 09:42h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja