Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021. godini

Puni naziv: Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021. godini u 2021. godini
 
Status: otvoren od 16. prosinca 2020.
 
Prijavitelji: udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19) i registrirana za obavljanje sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu te ispunjava ostale uvjete navedene u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog poziva.
 
Rok za prijave: do 16. siječnja 2021. godine. 
 
Vrijednost potpore: Ukupan iznos sredstva koja se planiraju za Natječaj iznose 15.000.000,00 kuna. Svaki prijavitelj, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može prijaviti i ugovoriti sufinanciranje najviše jednog projekta za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljivi projekt u okviru ovog natječaja. Jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva do 1.000.000,00 kuna bez PDV-a s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje sportske građevine.
 
Prihvatljive aktivnosti: troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, sudaca, delegata i volontera za vrijeme održavanja sportske manifestacije na području Republike Hrvatske;  nabava sportske opreme, sportskih rekvizita i sportskih pomagala koji su nužni za održavanje sportske manifestacije;  sanacija i/ili adaptacija javno dostupne sportske infrastrukture potrebne za održavanje velike sportske manifestacije;
  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 16.12.2020, 12:38h
  •   TRAJANJE: 16.01.2021, 12:38h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja