JAVNI POZIV za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija u 2020. godini

Temeljni cilj raspisivanja Javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je poticanje i potpora organizacije velikih športskih manifestacija koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije športa među građanima, unapređenja sustava športa te međunarodne športske promocije Republike Hrvatske.

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Najmanji iznos sufinanciranja po športskoj manifestaciji koji prijavitelj može zatražiti je 200.000,00 kuna, a najveći 1.500.000,00 kuna s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60% od ukupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike športske manifestacije. Ostatak sredstava potrebnih za organizaciju športske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17) i registrirana za obavljanje športske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu te ispunjava ostale uvjete navedene u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog poziva.

PRIHVATLJIVI PARTNERI

udruga, ustanova ili trgovačko društvo koji su upisani u registar sportske djelatnosti i registrirani za obavljanje športske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu te ispunjava ostale uvjete navedene u Uputama za prijavitelje.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  • troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza športaša, stručnih timova športaša, sudaca, delegata i volontera za vrijeme održavanja športske manifestacije na području Republike Hrvatske;
  •  nabava športske opreme, športskih rekvizita i športskih pomagala koji su nužni za održavanje športske manifestacije;
  • sanacija i/ili adaptacija javno dostupne športske infrastrukture potrebne za održavanje velike športske manifestacije;
  • troškovi za edukativne aktivnosti u sklopu velike športske manifestacije.
  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 06.11.2019, 15:02h
  •   TRAJANJE: 06.12.2019, 15:02h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja