Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

Status: objavljen 2. srpnja 2020.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • javne ustanove,
 • trgovačka društva u javnom sektoru (trgovačka društva u vlasništvu države i/ili JLP(R)S-a) te
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici pod uvjetom da su zgrade u kojima obavljaju djelatnost u njihovom vlasništvu, vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, vlasništvu Republike Hrvatske odnosno da su javne ustanove/trgovačka društva u javnom sektoru suvlasnici istih sa svojim osnivačima.

Vrijednost potpore: Raspoloživa sredstva po Pozivu iznose 10.000.000,00 kn.Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći (JLP(R)S-ima, tijelima državne uprave, javnim ustanovama te ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima) i subvencije (trgovačkim društvima u javnom sektoru), do 500.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove:

 • do 80% ukoliko se radi o:
  1. projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode,
  2. projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze - na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i - na prvoj skupini otoka,
  3. prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeksa razvijenosti manjeg od 75% prosjeka Republike Hrvatske) i
  4. prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeksa razvijenosti manjeg od 50% prosjeka Republike Hrvatske),
 • do 60% ukoliko se radi o:
  1. projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze - na drugoj skupini otoka i - na brdsko-planinskom području,
  2. drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske) i
  3. drugoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske);
 • do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Rok za prijavu: Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Na Poziv moguće je dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju:

 • za postavljanje jednog ili više sustava OIE,
 • na jednoj ili više građevina.

Podaci prijave mogu se upisivati i dokumenti spremati na www.fzoeu.hr u "e-Prijave" od 31. kolovoza 2020. godine.

Prijave se mogu podnositi na www.fzoeu.hr u "e-Prijave" od 21. rujna 2020. u 9:00 sati.

Podnošenje prijava završava:

 1. objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr:
  • Obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ili
  • Obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili
 2. istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Kratki opis natječaja: Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrada javne namjene ugradnjom jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:

 1. s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode
 2. s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora
 3. sa sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora
 4. s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u samostalnom ili mrežnom radu u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.

Opravdani su troškovi:

 1. izrade glavnog projekta,
 2. nabave i ugradnje jednog ili više novih sustava OIE i
 3. stručnog nadzora, nastali nakon objave ovog Poziva na www.fzoeu.hr.

Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.

 

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja