Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana u kućanstvima za vlastitu potrošnju

Status: objavljen 29. lipnja 2020.

Prihvatljivi prijavitelji: Na javni poziv Fonda mogu se prijaviti građani čije kuće imaju do 600m2 ili do 3 stambene jedinice te više od 50% površine namijenjene stanovanju. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je kuća u potpunosti legalna.

Rok za prijave: Od 1. kolovoza 2020. će se podaci za prijavu i dokumentacija moći učitavati u sustav za e-prijave.

Prijave se mogu podnositi na www.fzoeu.hr od 24. kolovoza od 9:00 sati  do:

1) objave na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva  ili

2) istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Iznosi sufinanciranja: za sufinanciranje fotonaponskih elektrana građanima je osigurano 10 milijuna kuna.Ovisno o lokaciji, građani će za takve sustave moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna, a sredstva donacije će se dodjeljivati do iskorištenja sredstava ili do kraja godine.

Kratki opis natječaja: Cilj ovog poziva je omogućiti potrošačima da proizvode vlastitu energiju i na neki način budu energetski neovisni.

Programom sufinanciranja za obiteljske kuće obuhvaćeni su sustavi u mrežnom i u samostalnom radu, odnosno hrvatska kućanstva priključena na elektroenergetsku mrežu, ali i tzv „off grid“ sustavi.

Novost od ove godine je način prijave te će se za sredstva biti moguće prijaviti isključivo putem sustava za e-prijave na javne pozive Fonda.

Zainteresirani građana trebaju izraditi i aktivirati svoj korisnički račun u sustavu za e-prijave koji se nalazi na stranicama Fonda.
Online prijavni obrazac i učitavanje pripadajuće dokumentacije ne mora raditi osobno prijavitelj, nego bilo koja osoba koju prijavitelj zaduži.

Više informacija o javnom pozivu te potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja