Puni naziv: Javni poziv za provedbu mjera iz Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća definirana uvjetima Javnog poziva.

Prihvatljive aktivnosti:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu za sljedeće mjere iz Programa:

 • Mjera 1. Potpora sektoru mliječnog govedarstva
 • Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva
  • Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača
  • Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja
 • Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva
  • Podmjera 3.1 Potpora za proizvodnju mesa peradi
  • Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja

Iznos potpore:

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu unutar mjere/podmjere, kako slijedi za:

 • Mjeru 1. najviše do 1.000,00 kuna po grlu
 • Podmjeru 2.1. najviše do 750,00 kuna po grlu
 • Podmjeru 2.2. najviše do 150,00 kuna po grlu
 • Podmjeru 3.1. najviše do 0,50 kuna po kljunu
 • Podmjeru 3.2. najviše do 3,00 kune po kljunu

Rok za prijavu projektnog prijedloga je do 15. kolovoza 2022. godine.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.