Puni naziv:
Javni poziv za Program Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina za 2022. godinu

Predmet Programa:
Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ciljevi Programa:

  • rast i razvoj poduzetništva
  • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti
  • uravnotežen regionalni razvoj

Prihvatljivi prijavitelji: 
mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu  osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. 

Iznosi sufinanciranja:
Ukupna vrijednost Programa: 10.000.000,00 kuna.
Najniži iznos potpore: 50.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore: 100.000,00 kuna.
 
Rok za podnošenje prijava: 
Prijave se zaprimaju isključivo od 25. srpnja do 25. kolovoza 2022. godine.
Otvoreni javni poziv je otvoren do 25. kolovoza 2022. godine.

Poveznica na natječaj