Status: otvoren od 16.11.2015.

Prijavitelji: Subjekti malog gospodarstva – PoC PRIVATE i Javne znanstvene i istraživačke organizacije – PoC PUBLIC

Rok za prijavu na natječaj:

  • PRETPRIJAVA – rok za predaju je od 16.11.2015. od 12:00 h do     30.11.2015. do 16:00h.
  • PRIJAVA – rok za predaju je do 15.01.2016. do 16:00h.

Vrijednost potpore:  od min 35.000 kn do max.350.000 kn

Kratki opis natječaja: Ciljana potpora malim i srednje velikim gospodarskim subjektima, te znanstvenicima i istraživačima zaposlenim u javnim znanstveno-istraživačkim organizacijama koja će    omogućiti lakši i brži razvoj inovativnog projekta do iduće faze u postupku pred-komercijalizacije.