Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Predmet poziva:

Ovim Javnim pozivom za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prikuplja podatke o otpadnim vozilima poznatih i nepoznatih vlasnika i nepropisno odbačenim otpadnim vozilima na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode u svrhu provođenja akcija uklanjanja otpadnih vozila radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta.

Cilj poziva:

Cilj ovog Javnog poziva je čišćenje lokacija na otocima, nacionalnim parkovima i parkovima prirode u kojima su nepropisno odbačena otpadna vozila i predaja ovlaštenim sakupljačima radi daljnje obrade.

Cilj svih lokalnih akcija čišćenja usmjeren je na očuvanje prirodnih ljepota kojima je Republika Hrvatska bogata te jačanje svijesti o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave na otocima i jedinice lokalne samouprave na kopnu kojima administrativno pripadaju otoci
 • Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima  
 • Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode:
 • koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • koji dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno ovome Javnom pozivu

Obvezna dokumentacija za prijavu:

 1. Opći podaci o prijavitelju te imenovanje komunalnog redara (obvezno) i ostalih osoba od strane prijavitelja koji će biti na raspolaganju za cijelo vrijeme pripreme i provedbe akcija uklanjanja otpadnih vozila (Obrazac 1.)
 2. Podaci o otpadnim vozilima (Obrazac 2 ):
 • Ukupan broj otpadnih vozila koji se prijavljuju
 • Karta područja JLS ili NP ili PP na kojoj su označene sve okvirne pozicije prijavljenih otpadnih vozila (prilog Obrascu 2. koji se dostavlja u slobodnoj formi)
 • Lokaciju svakog otpadnog vozila (adresa ili xy koordinate ili opis lokacije)
 • Vlasnik vozila (ukoliko je poznat)
 • Broj šasije vozila (ukoliko je moguće očitati)
 • Marka i kategorija vozila
 • Mogućnosti pristupa otpadnom vozilu - opisno za svako otpadno vozilo
 •  Fotografije otpadnog vozila (prilog Obrascu 2., fotografije imenovati prema rednom broju lokacije)
 • Ostali podaci bitni za provedbu akcije

Dostava i rok za prijavu:

Prijava po ovom Javnom pozivu dostavlja se na e-mail adresu akcija.otpadnavozila@fzoeu.hr.

Popunjeni Obrazac 1. dostavlja se ovjeren i skeniran u PDF formatu, a Obrazac 2. dostavlja se u otvorenom excel formatu.

Rok za dostavu prijava na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava 30. rujna 2020. godine do 16:00 sati.

Prijave zaprimljene istekom navedenog roka neće se razmatrati. Dopuštena je zajednička prijava više JLS-ova na jednom otoku.

Sve upite možete poslati na mail adresu akcija.otpadnavozila@fzoeu.hr.

Osobe zadužene za kontakt:

Roman Leopold, tel: 01 6459 706

Sofija Petrinec, tel: 01 5391 846

Vinko Vukušić, tel: 01 5391 834

 •   AKTIVNA OBAVIJEST
 •   OBJAVLJENO: 03.09.2020, 10:00h
 •   TRAJANJE: 30.09.2020, 16:00h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja