Naziv: Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini

Ispunjavanje općeg i specifičnog cilja Javnog poziva realizirat će se kroz sljedeća dva prioriteta:

 • Prioritet 1: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima kroz prijave na EU natječaje/pozive,
 • Prioritet 2: Organiziranje i provedba projekata poboljšanja kvalitete življenja na otocima.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se udruge osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica, privatne neprofitne ustanove i zadruge upisane u odgovarajući upisnik. Svi prijavitelji moraju biti upisani u Registar neprofitnih organizacija te udovoljavati općim uvjetima ovoga Javnog poziva.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljiva područja aktivnosti koja doprinose realizaciji ciljeva ovog Javnog poziva navedena su prema prioritetima kako slijedi:

Prioritet 1

 • aktivnosti koje se odnose na usluge stručne pomoći za pripremu i prijavu projektnog prijedloga na EU natječaje/javne pozive,
 • aktivnosti sudjelovanja predstavnika organizacija civilnoga društva u edukaciji/izobrazbi u području pripreme i prijave projektnih prijedloga za EU natječaje/pozive kao i u izobrazbi za financijsko upravljanje i prikupljanje sredstava organizacije civilnog društva, te izobrazbe koje se odnose na zakonodavni okvir za djelovanje organizacija civilnoga društva,
 • aktivnosti koje se odnose na usluge stručne pomoći za pripremu i prijavu projektnog prijedloga na EU natječaje/pozive od strane regionalnih koordinatora i/ili lokalnih razvojnih agencija na području sedam obalno-otočnih županija (Istarska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija),
 • aktivnosti koje se odnose na organiziranje studijskih putovanja koja dokazivo moraju biti usko vezana uz projektni prijedlog koji se prijavljuje (uspostavljanje suradnje kroz primjere dobre prakse na EU otocima i slično) i doprinose kvalitetnoj izradi projektnog prijedloga,
 • aktivnosti organiziranja i provedbe umrežavanja organizacija civilnoga društva na regionalnoj i EU razini za potrebe razrade projektnog prijedloga u kvalitetan projekt koji će prijavitelj prijaviti u EU natječaje/pozive u razdoblju 2021. – 2027.

Prioritet 2

 • aktivnosti vezane uz organiziranje inicijativa/akcija koje se odnose na povećanje zdravstvene zaštite na otocima,
 • aktivnosti organiziranja edukacija, radionica, programa cjeloživotnog učenja i slično vezano uz razvoj obrazovanja otočnog stanovništva i inovativne načine djelovanja u područjima obrazovanja,
 • aktivnosti vezane uz organiziranje znanstvenih skupova, seminara, predavanja i slično,
 • aktivnosti organiziranja raznih akcija, inicijativa vezanih uz zaštitu i očuvanje kulturne baštine otoka (razne akcije, inicijative i slično iz područja kulture),
 • aktivnosti vezane uz jačanje socijalnih usluga na otocima (pomoć starijim i nemoćnim osobama na otocima),
 • aktivnosti vezane uz gospodarstvo na otocima (poticanje tradicionalnih gospodarskih djelatnosti, inovativnih inicijativa i slično),
 • aktivnosti zaštite okoliša i ekologije (akcije čišćenja mora i otočnog okoliša, pokretanje inicijativa otoka bez plastike i slično),
 • aktivnosti vezane uz provođenje energetskih akcija/inicijativa na otocima (čista energija),
 • aktivnosti održive mobilnosti (akcije/inicijative kojima se smanjuju emisije stakleničkih plinova na otocima, podrške pametnih aplikacija i slično).

Navedene aktivnosti ne predstavljaju iscrpnu listu, te se mogu uključivati i druge aktivnosti neophodne za pripremu projektnog prijedloga.

Iznos potpore:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna za 2021. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za izradu projektnih prijedloga i provedbu projekata ovog Javnog poziva iznosi 500.000,00 kuna, a po prioritetima projektne prijave kako slijedi:

Prioritet 1

 • Ukupan iznos osiguranih sredstava:                    200.000,00 kuna
 • Minimalan iznos tražene financijske podrške:    20.000,00 kuna
 • Maksimalan iznos tražene financijske podrške: 50.000,00 kuna

Prioritet 2

 • Ukupan iznos osiguranih sredstava:                        300.000,00 kuna
 • Minimalan iznos tražene financijske podrške:    15.000,00 kuna
 • Maksimalan iznos tražene financijske podrške: 50.000,00 kuna

Sveukupno se kroz ovaj Javni poziv može financirati najviše 33, a najmanje 10 projektnih prijedloga/projekata. 

Rok za podnošenje prijava projektnih prijedloga je 5. studenoga 2021. godine.

Poveznica na natječaj