Prihvatljivi prijavitelji:

 • udruge osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica, privatne neprofitne ustanove i zadruge upisane u odgovarajući upisnik,
 • svi prijavitelji moraju biti upisani u Registar neprofitnih organizacija te udovoljavati općim uvjetima ovoga Javnog poziva.

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktivnosti organiziranja edukacija, radionica, programa cjeloživotnog učenja i slično vezano uz razvoj obrazovanja otočnog stanovništva i inovativne načine djelovanja u područjima obrazovanja
 • aktivnosti vezane uz organiziranje stručnih skupova, seminara, predavanja i slično
 • aktivnosti vezane uz organiziranje inicijativa/akcija koje se odnose na povećanje zdravstvene zaštite na otocima
 • aktivnosti organiziranja raznih akcija, inicijativa vezanih uz zaštitu i očuvanje kulturne baštine otoka (razne akcije, inicijative i slično iz područja kulture)
 • aktivnosti vezane uz jačanje socijalnih usluga na otocima (pomoć starijim i nemoćnim osobama na otocima)
 • aktivnosti vezane uz gospodarstvo na otocima (poticanje tradicionalnih gospodarskih djelatnosti, inovativnih inicijativa i slično)
 • aktivnosti zaštite okoliša i ekologije (akcije čišćenja mora i otočnog okoliša, pokretanje inicijativa otoka bez plastike i slično)
 • aktivnosti vezane uz provođenje energetskih akcija/inicijativa na otocima
 • aktivnosti održive mobilnosti (akcije/inicijative kojima se smanjuju emisije stakleničkih plinova na otocima, podrške pametnih aplikacija i slično)

*Navedene aktivnosti ne predstavljaju iscrpnu listu te se mogu uključivati i druge aktivnosti neophodne za izvođenje/realizaciju projekta.

Iznos potpore: Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi 600.000,00 kuna.

Minimalan iznos tražene financijske podrške iznosi 20.000,00 kuna.

Maksimalan iznos tražene financijske podrške iznosi 50.000,00 kuna.

Rok za prijavu projektnog prijedloga je do 10. listopada 2022. godine.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.