Status: otvoren od 1. siječnja 2015.

Prijavitelji: Organizatori manifestacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Rok za prijave za natječaj: od 1. rujna 2015. do 31. prosinca 2015.

Vrijednost potpore: Visina novčanih sredstava za sufinanciranje ovisno o vrsti manifestacije iznosi:

  • za znanstveno-stručne skupove, do 150,00 kuna po sudioniku skupa, ali ne više od 30.000,00 kuna po manifestaciji i organizatoru,
  • za gospodarske manifestacije, do 300,00 kuna po izlagaču, ali ne više od 45.000,00 kuna po manifestaciji i organizatoru,
  • za lokalno-tradicijske manifestacije, do 5.000,00 kuna po manifestaciji i organizatoru.

Kratki opis natječaja: Potiče se promoviranje domaćih proizvoda, povezivanje proizvođača i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prodaje transferom znanja i u skladu sa svjetskim dostignućima u području poljoprivrede i ruralnog razvoja kojom se potiču znanstveno-stručni skupovi, gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj) te lokalno tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.