Status: otvoren od 28.rujna 2022.

Predmet poziva: dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama sukladno Tehničkim uvjetima (Prilog 1. Poziva).

Prihvatljivi prijavitelji: korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe - građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:

  • koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
  • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
  • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
    • ima najviše 3 (tri) stambene jedinice,
    • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Opravdani troškovi:  troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Iznosi sufinanciranja: ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 95.000.000,00 kn (12.608.666,80 €). Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kn (16.988,52 €), odnosno:

  • do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Rok za prijavu: podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati.

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije iz točke VII. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem preporučene pošte na adresu Fonda: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti ukupno jednu prijavu.

Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.