JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini

U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:

1. marketinških aktivnosti za troškove: izrade promidžbenog materijala (izrada web stranice, letci, reklame, brošure i vizit kartice);

2. stručno osposobljavanje i usavršavanje, osim troškova studija i redovnog školovanja;

3. kupnja dugotrajne imovine za osnovnu djelatnost i to u obliku prava (poslovni softver) i stvari (strojevi, uređaji i oprema) ukoliko su nabavljeni za korištenje u poslovanju.

Korisnici Programa (koji se može preuzeti u nastavku) mogu biti: obrti, društva s ograničenom odgovornošću koja zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 radnika i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), a koja: su registrirana i djeluju na području Šibensko-kninske županije, čiji su vlasnici odnosno osnivači fizičke osobe, nemaju duga prema državi i imanju najmanje jednog zaposlenog.

Korisnici Programa se mogu prijaviti samo na jednu mjeru iz članka 1. ovog Javnog poziva.

Za subvenciju ovog Javnog poziva sufinancirati se može do 80% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

Svi dokumenti se prilažu ovjereni pečatom i potpisom odgovorne osobe. Dokumenti potpisani faksimilom neće se uvažavati. Povjerenstvo po potrebi može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

Obrasci zahtjeva za dodjelu subvencije za 2018. godinu mogu se preuzeti u nastavku te se dostavljaju na adresu: Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22 000 Šibenik, uz naznaku: „Subvencioniranje gospodarskih subjekata u 2018. godini“. 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 15. svibnja 2018. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-708 ili 022/460-737. 

# Dokument: Format: Veličina:
JAVNI POZIV subvencije gospodarskim subjektima za 2018 pdf 137.28 KB
PROGRAM razvoja malog gospodarstva za 2018 pdf 1.81 MB
OBRAZAC 1 zahtjev za dodjelu subvencije xlsx 14.87 KB
OBRAZAC 2 izjava o de minimis potporama xlsx 16.88 KB
OBRAZAC 3 kratki opis djelatnosti xlsx 12.39 KB
OBRAZAC 4 izvješće o utrošenim sredstvima xlsx 15.75 KB
Prilozi uz zahtjev za dodjelu subvencije pdf 64.28 KB
  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 24.01.2018, 08:53h
  •   TRAJANJE: 15.05.2018, 08:53h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2019   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja