Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)

Predmet poziva: Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta") u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprečavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš. Prijavljeni projekti moraju biti usuglašeni sa smjernicama i ciljevima usvojenih strateških dokumenata razvoja pametnog grada ili općine. Vlasništvo, odnosno korištenje projektne opreme i uređaja, mora biti od strane grada ili općine.

Prihvatljivi prijavitelji: isključivo jedinice lokalne samouprave

Opravdani troškovi:

 • Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštene pravne osobe
 • Geodetska snimka lokacija/e ukoliko je potrebno raditi
 • Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju
 • Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Iznosi sufinanciranja:

Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 28.000.000,00 kuna.
Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu:

 • do 80% ukoliko se radi o:
 • projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
 • na prvoj skupini otoka,
 • do 60% ukoliko se radi o:
 • projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka
 • na brdsko-planinskom području,
 • do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Rok za prijavu:

Rok za dostavu zahtjeva počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi. Fond će na svojim mrežnim stranicama izvijestiti zainteresirane Korisnike da su sredstva Fonda iskorištena, nakon čega se Javni poziv zatvara.

Po ovom Javnom pozivu JLS može dostaviti jedan zahtjev za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš.

Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.

 

 •   AKTIVNA OBAVIJEST
 •   OBJAVLJENO: 28.04.2021, 10:49h
 •   TRAJANJE: 31.12.2021, 10:49h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja