Javni poziv za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno

Puni naziv: Javni poziv za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno

Status: objavljen 07.08.2020.

Prihvatljivi prijavitelji su isključivo Davatelji javne usluge iz članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom:

  • koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • koji obavljaju javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada na otocima, odnosno obavljaju prijevoz komunalnog otpada (miješani i glomazni), biorazgradivog komunalnog otpada (otpadni papir i karton i biootpad) i/ili reciklabilnog otpada (otpadna plastika, otpadno staklo, otpadni metal i otpadni tekstil) s otoka na otok/kopno morskim putem.
  • za koje je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada iz članka 30. ZOGO i Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge iz članka 31.
  • nemaju nereguliranih dugovanja prema Fondu,
  • nemaju dugovanja prema RH i
  • koji prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju prijevoza otpada s otoka na otok/kopno za koje se odobravaju sredstva po ovom javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

Rok za prijave na natječaj: rok za dostavu zahtjeva na javni poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda (07.kolovoza 2020.), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2020. godine ili objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava

Vrijednost potpore:  Fond će prema ovom javnom pozivu dodjeljivati sredstva subvencije za pružanje javnih usluga sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN br. 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14) i Programu dodjele potpora male vrijednosti (»de minimis«) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (klasa: 024-04/14-02/12, urbroj: 563-01/01-15-16) od 20. siječnja 2015. godine. Davatelj javne usluge može ostvariti sredstva subvencije za povrat dijela troškova prijevoza otpada morskim putem od strane Fonda sukladno ovom javnom pozivu u visini do 60% ukupno procijenjenih i opravdanih troškova.

Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 07.08.2020, 17:06h
  •   TRAJANJE: 31.12.2020, 17:06h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja