Status: otvoren od 22. travnja 2022.

Predmet poziva: Predmet Javnog poziva za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta" je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu projekata koji će doprinijeti kontroli populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta (u daljnjem tekstu: IAS) s Unijina popisa na određenim područjima koja su definirana uzevši u obzir razinu ugroženosti pojedinih strogo zaštićenih vrsta te područja ekološke mreže od strane IAS te neophodnu hitnost djelovanja.

Svrha poziva:  je kontrola populacija prioritetnih IAS navedenih u Tablici 1. kako bi se umanjio njihov utjecaj na autohtone vrste i staništa. Istovremeno bi se kroz provedbu ovih pilot projekata vrednovali rizici i isplativost mjera kontrole populacija prioritetnih IAS te pratila njihova učinkovitost.

Tablica 1. Prioritetne IAS koje je potrebno kontrolirati na pojedinim područjima

Prioritetna IAS

Područje uklanjanja

Mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)

nenaseljeni otočići Kobrava, Moračnik i Tajnik (NP Mljet)

Kornjače

Trachemys scripta

16 lokacija u Zagrebačkoj županiji, 4 lokacije u Sisačko- moslavačkoj županiji, 3 lokacije u Bjelovarsko- bilogorskoj županiji, 3 lokacije u Požeško-slavonskoj županiji i 6 lokacija u Osječko-baranjskoj županiji

Bodljobradi rak (Orconectes limosus)

rijeka Vuka u Osječko-baranjskoj županiji

Signalni rak (Pacifastacus leniusculus)

uzvodna fronta širenja u blizini naselja Donja Perjasica i nizvodna fronta širenja na ušću Mrežnice u Koranu (u blizini naselja Turanj) te pritoka Radonja

Plutajuća vodena mekčina (Ludvvigia peploides)

rijeke Ilova i Česma u blizini mjesta Kaniška Iva, Garešnica, Siščani i Obedišće u Bjelovarsko- bilogorskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji

Pajasen (Ailanthus altissima)

otok Levrnaka - uvala Anica i otok Kornat - uvala Lučica (NP Kornati) te otok Vela Sestrica (PP Telašćica)

 

Prihvatljivi prijavitelji: Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te ostalim zaštićenim dijelovima prirode iz Tablice poziva

Iznosi sufinanciranja: Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu do 100% iznosa opravdanih troškova.

Raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 10.000.000,00 kn.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Javnog poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 200.000,00 HRK
  • najviši iznos 2.000.000,00 HRK.


Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu (1) prijavu.

Rok za prijavu: istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.