Javni poziv za kupovinu steonih junica

Puni naziv:  Javni poziv za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda za 2020. godinu

Status: Objavljen 14.10.2020.

Prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivrednici koji

 • su upisani u Upisnik poljoprivrednika
 • na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda koje su evidentirane u JRDŽ-u prije objave Javnog poziva
 • podnesu prijavu sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
 • nemaju dugovanja prema Državnom proračunu RH
 • nisu poduzetnici u teškoćama u smislu urednog podmirivanja financijskih obveza
 • potencijalni korisnici moraju udovoljiti dodatnim uvjetima i to: sudjelovanje u sustavu kontrole mliječnosti koju provodi HAPIH te zadržavanje povećanog brojnog stanja krava u proizvodnji najmanje 36 mjeseci.
  Osim toga, uzgajivači koji su u prethodne dvije godine koristili potporu za kupovinu steonih junica dužni su dokazati povećanje broja krava na gospodarstvu u odnosu na razdoblje prije provedbe mjere kupovine steonih junica.

Rok za prijave na natječaj: do 24.10.2020. godine (isljučivo poštom)

Vrijednost potpore:  max. do 30.000,00 kn

Prihvatljive aktivnosti:  Potpora će se dodjeljivati za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica

Poveznica na Poziv

 •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
 •   OBJAVLJENO: 14.10.2020, 11:19h
 •   TRAJANJE: 24.10.2020, 11:19h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja